Kungsbacka

Kritik mot vuxenpsyk

Socialstyrelsen riktar nu kritik mot vuxenpsykiatriska mottagningen i Kungsbacka sedan en patient tagit livet av sig.

Patienten hade sedan 2007 fått psykoterapeutisk behandling. Men inget av de åtta besöken hos terapeuten har journalförts - utom det sista i mars förra året.

Patienten var vid det tillfället mycket orolig och samma månad inträffade självmordet.

Vid ett besök i juni i år kunde Socialstyrelsen konstatera att det inte fanns några skriftliga rutiner för journalföringen och att bristerna gjorde det svårt att utreda om patienten kunnat hjälpas på ett bättre sätt.