Varberg

Säkerheten på Ringhals granskas

Efter de många incidenterna vid Ringhals har Strålsäkerhetsmyndigheten (SSM) nu beslutat att kärnkraftverket måste underkasta sig särskilda villkor.

Myndigheten kräver också att Ringhals tar fram ett nytt åtgärdsprogram för att komma tillrätta med de återkommande bristerna. Bristerna har återfunnits på alla fyra blocken på Ringhals enligt Leif Karlsson på SSM beror bristerna på att det råder en dålig kultur bland personalen på verket.

– Man hanterar inte instruktioner på rätt sätt. Man hanterar inte heller krav och instruktioner för hur man ska köra anläggningen på rätt sätt, säger Leif Karlsson, avdelningschef för kärnkraftsäkerhet vid SSM.

Strålskyddsmyndigheten (SSM) skriver i sin rapport att man sedan 2005 har funnit brister när det gäller hur säkerhetsarbetet leds och hur man följer de rutiner och instruktioner som finns. SSM har under åren krävt olika åtgärder men konstaterar nu att bristerna återkommer.

Ringhals vd Bertil Dihné tar kritiken på största allvar och innan den 1 november måste han kunna redovisa att säkerheten fungerar på kärnkraftverket.

– Det är ju helt klart så att vi måste bli bättre inom de områden som myndigheten har pekat på här.

Även miljöminister Andreas Carlberg ställer sig frågande till om Ringhals har tagit säkerhetsarbetet på allvar.

– Jag är inte nöjd. Och därför kommer jag inte heller ge mig förrän jag vet att problemen är åtgärdade och att säkerheten är garanterad hela vägen. Och det är högsta tänkbara krav som ställs från min och regeringens sida, säger miljöminister Andreas Carlgren.