Varberg

Idrottshall kan bli verklighet

Nu kan planerna på en ny idrottshall vid Apelskolan i Ullared förverkligas.

Regeringen har nämligen avslagit de överklaganden som kommit in från fem Ullaredsbor som inte ville att idrottshallen skulle byggas.

Regeringen säger i sitt beslut att de olägenheter som de klagande anfört inte kan anses som så betydande att det kan stoppa detaljplanen - och idrottshallen.