Halland

Protester mot Socialstyrelsen

Socialstyrelsens förslag om att den psykiatriska vården ska satsa på kognitiv beteendeterapi vid vård av människor som drabbas av ångest- och depression möter nu massivt motstånd.

2 600 psykoterapeuter, psykologer, psykiatriker och kuratorer har undertecknat en namninsamling som sänts till socialminister Göran Hägglund.

65 av de som protesterar är från Halland.

Protesterna beror på att man anser att socialstyrelsens förslag INTE kan stödas av forskningen. Forskning visar nämligen att man kan få lika goda resultat vid behandling av ångest och depression med psykodynamisk terapi som med kognitiv beteendeterapi.