Laholm

Höjda röster för vindkraft

Representanter för "Östra Laholms markägare för vindkraft" framför nu kritik till mot Luftvärnsregementet i Halmstad Lv6 till Försvarsdepartementet.

Markägarna har överraskats av att försvaret har invändningar mot etablering av vindkraft i Mästockaområdet eftersom det skulle utgöra ett hinder för övningsskjutningen med robot 70 där.

Tar man hänsyn till försvarets övningar riskerar det att få omfattande ekonomiska konsekvenser för Laholms, Halmstads och Ljungbys kommuner, skriver markägarna.