Bevattning av jordbruk förbjuds

Länsstyrelsen inför nu förbud mot jordbruksbevattning från de flesta mindre Halländska åar och vattendrag.

Begränsningen gäller till den 31 augusti och orsaken är att vattenföringen är SÅ låg i mindre vattendrag att laxfiskar och andra känsliga arter kan komma till skada.

Kortare regnperioder hjälper inte, skriver länsstyrelsen. Det krävs mycket stora nederbördmängder - eller längre regnperioder - för att vattenföringen skall bli stor nog.