Skånskan är utrotningshotad

Skånskan är ett hotat språk som förutom i Skåne också talas i Halland, Blekinge och på Bornholm.

Uppgiften finns att läsa på FN-organet UNESCO´s hemsida och den officiella listan över de språk i världen som riskerar att utrotas.

Men bakom listningen ligger grumliga politiska krafter, säger Ola Svensson, forskningsarkivarie vid Dialekt- och ortsnamnsarkivet i Lund.

– Här har någon lobbat för detta. Någon som primärt inte haft språkliga intressen utan politiska, säger Ola Svensson.

Det handlar om skånk lokalpatrotism som finns manifesterad i ett antal partier och organisationer i och runt Skåne. Gemensamt för grupperna är extrema högeråsikter.

I stiftelsen Skånes Framtid heter en av grundarna Göran Hansson, den man som pekas ut som ansvarig för den framgångsrika lobbyingen för skånskan son hotat språk. Han avvisar kategoriskt alla påståenden om skånsk nationalism och hävdar enbart kulturella motiv.

– Vi bara talar om att vi ska rädda ett språk. Här finns inga högerextrema krafter. Högerextrema krafter är det vapen som staten tar till för att misstänkliggöra alla försök till kulturell och språklig mångfald, säger Göran Hansson.