Hylte

Dyrt tillstånd för vindkraftverk

Det är stora skillnader hur mycket det kostar att få bygglov för vindkraftverk i Halland. I särklass dyrast är det i Hylte kommun.

I de flesta kommuner kostar det omkring 5 000 kronor per verk.

I Hylte däremot är det betydligt dyrare. Där kan det kosta över 50.000 kronor att få ett bygglov av kommunen. Den summan fick ägaren till Fröslida egendom betala och han överklagar nu prissättningen till länsstyrelsen. Han menar att kommunen inte kunnat redovisa ett underlag för hur många timmar som tjänstemännen lagt ner på ärendet.

Från och med augusti försvinner plikten att ha bygglov för vindkraftverk.