Halmstad

Bostadsgarantin finns kvar

­Studentkåren i Halmstad fortsätter att erbjuda alla nya studenter möjligheten att ansluta sig till bostadsgaranti. Det trots att trycket på bostäder väntas öka eftersom högskolan i Halmstad räknar med ungefär 200 fler nya studenter jämfört med förra året.

­­Ida Eriksson är vice ordförande i studentkåren i Halmstad. Hon berättar att alla som ansluter sig till bostadsgarantin kommer att ha en bostad efter 30 dagar. Trots det ökade trycket på bostäder som 200 fler nya studenter innebär.

– Vi utgår ju alltid från att vi ska kunna hålla vår bostadsgaranti så det ser jag inte som ett större problem att vi ska klara av, säger hon.

För att få ta del av bostadsgarantin betalar man en avgift på 500 kronor och en depositionsavgift på 1500 som man får tillbaka vid påskrivet kontrakt. Man måste aktivt söka lägenhet för att få ta del av garantin.

Förra året anslöt sig 200 av de nya studenterna till bostadsgarantin. Då lyckades 100 studenter få en lägenhet på egen hand, resten fick hjälp av kåren. Och bostadsgarantin kan göra att fler väljer just Halmstad.

– Man väljer ju hellre en högskola där man har möjlighet att få en bostad än en högskola där man inte har möjlighet att få bostad, säger Ida Eriksson.

Men Halmstad är inte unikt, flera andra universitets- och högskoleorter erbjuder bostadsgaranti på olika sätt.

Bostäderna hittar kåren dels genom de boenden som de själva förvalta, och dels hjälper de till att leta bland kommunala och privata alternativ. Några krav från studenten är inte att tala om.

– Det kan bli tal om delad lägenhet och eventuellt då, som en absolut sista utväg får en sovsal, en sovsalsplats här på kåren eller på högskolan.

Bostadsgarantin träder i kraft när man har letat lägenhet i 30 dagar, och Ida Eriksson menar att trycket lättar ett par veckor efter skolstart och att det då blir lättare att hitta boende.

Är det lite uddlöst med bostadsgarantin då, eftersom trycket ändå lättar efter en tid?

– Nej, det skulle jag inte vilja säga. Det är viktigt att man har en bostad när skolan börjar. Det är ju en förutsättning för att vilja börja studera här, så nej, det skulle jag inte vilja säga, säger Ida Eriksson.