HALLAND

Tröga Lex Maria-utredningar

Sjukvårdspersonal måste bli bättre på att så fort som möjligt anmäla fel och misstag som begås i sjukvården. Det säger Gösta Rüter som är chefsläkare på Varbergs sjukhus.

I Halland och resten av landet tar merparten av sjukvårdens Lex Maria-utredningar längre tid att göra än de två månader som är satta att räcka. Socialstyrelsen begär nu att landstingen och kommunerna runtom i Sverige snabbar på utredningsarbetet eftersom det annars finns risk att patienter drabbas av samma fel eller misstag.

Lex Maria innebär att alla fel och olyckor inom sjukvården ska anmälas till Socialstyrelsen och utredas inom två månader. Förra året ökade antalet lex-mariaanmälningar i Sverige kraftigt. I Halland blev det en fördubbling med 53 anmälningar jämfört med 27 året innan. Delvis förklaras ökningen med utökad anmälningsplikt för självmord i samband med någon form av vård. En annan förklaring är att sjukvården blivit bättre på att upptäcka och rapportera misstag.

Sammantaget så klarades i Halland lite drygt 40 procent av Lex Mariaanmälningarna inom tidsgränsen två månader. Men Gösta Rüter som är chefsläkare på Varbergs sjukhus ansvarig för Lex Mariarapporteringen där säger att man som patient på hans sjukhus inte behöver vara orolig för att den verksamheten inte fungerar.

– Det tycker jag inte. Utan vi har en bra rutin för att få fram avvikelser och händelser, och vi har också ett system för hur vi ska arbeta för att anmäla vidare det som ska anmälas vidare. Och jag har en personlig målsättning att när det är möjligt, alltså när vi får reda på att något har hänt så ska tidsgränsen hållas, säger han.

Gösta Rüter säger att det är viktigt att tillräckligt snabbt rapportera ett Lex Maria-fall. De två månadera börjar nämligen räknas från när händelsen skedde, inte när den anmäls till Socialstyrelsen. Nyligen har han uppmanat sin personal att bli bättre på detta.

Men nu när sjukhusen i Halland ska spara pengar, kommer det att motverka hans ambitioner?

– Det tror jag inte, säger Gösta Rüter, chefsläkare på Varbergs sjukhus.