Halland

Arbetslösheten dubbelt så hög

Arbetslösheten fortsätter att stiga. I juni var drygt 6 200 personer öppet arbetslösa i Halland. Det är nästan en fördubbling jämfört med hur det var för ett år sedan.

Var fjärde arbetslös i länet är  under 26 år. Hylte är den kommun som procentuellt haft den största ökningen. På ett år har antalet arbetslösa ökat med det tredubbla enligt siffror från Arbetsförmedlingen.