HALMSTAD

Byggtävling om mark på Tallviken

Halmstad kommun tar till ett ganska ovanligt grepp för att göra området Tallviken i Halmstad populärt för fler. Det gör de genom att bjuda in entreprenörer till en tävling där vinsten blir rätten att köpa marken och göra sitt byggnadsförslag till verklighet.

– Syftet är att locka fram nya idéer till bra energisnåla bostäder och att vi får goda och bra bostäder med goda arkitektonisk utformning och som också följder de riktlinjer och mål som Halmstad kommun har satt upp, säger Jonas Orring på fastighetskontoret i Halmstad som är ombud för tävlingen.

Fastighetsnämnden i Halmstad arrangerar tävlingen tillsammans med byggnadsnämnden. Tävlingen är öppen för alla och för att bedömningen ska göras så rättvis som möjligt ber man de tävlande att vara anonyma.

Den 30e september ska förslagen vara inlämnade och förhoppningen är att en vinnare ska utses i december. Men, det ställs höga krav på de tävlande.

– De får forma tävlingsteam med arkitekter, energikonsulter och andra som kan göra en bra anpassning till platsen där även de närboende kan känna sig tillfreds med den här nytillkomna bebyggelsen så det är en viktig och grannlaga uppgift, fortsätter Jonas Orring.