Kungsbacka

Färdtjänsten tickar pengar

Trots att Kungbacka kommun gjort mycket för att göra färdtjänsten mer rationell så kostar den fortfarande mer pengar än vad man räknat med.

Vid årsskiftet beslutade Kungsbacka att förändra färdtjänsten i kommunen och nu ingår kommunen i ett gemensamt beställningssystem hos Hallandstrafiken. Systemet ska se till att de olika taxibolagen skickar sina bilar till rätt adress och vid rätt tidpunkt och sedan får kommunen betala för körd sträcka.

Avgifterna till det nya beställningssystemet blev mer än vad kommunen räknat med. Under årets andra kvartal kostade färdtjänsten 2 ,4 miljoner kronor. Om man jämför med samma kvartal förra året så är det samma kostnad, men antalet resor är färre.

Kostnaderna har kritiserats och Klagomålen över hur beställningssystemet har skött det där med rätt adress och rätt tid har varit många. Men Lars Björkman som är verksamhetschef på förvaltningen för Teknik i Kungsbacka. Ser det som någonting positivt att resandet har minskat.

– Avsikten har inte varit att spara pengar, säger Lars Björkman. Avsikten har varit att miljömässigt minska antalet resor - allså att få fler att samåka.

--  Det är inte färre personer som reser utan det är färre resor.