Halmstad

Kraftig ökning av studenter

Antalet antagna elever till Högskolan i Halmstad har ökat kraftigt. Samtidigt står ovanligt många i kö för en plats

Drygt 9.200 börjar studera i höst mot förra årets 7.600. Det innebär en ökning med mer än 20 procent.

Samtidigt har andelen reserver - alltså sökande som inte kommit in - också ökat kraftigt i Halmstad. Längst kö är det till sjuksköterskeutbildningen. Där står 20 i kö på varje plats.