Ombud för äldre bort från Halland

I januari 2010 blir Hallands län utan lokala äldreskyddsombud. De tre nuvarande skyddsombuden flyttar till göteborg i och med att länsstyrelsens sociala enhet slås ihop med socialstyrelsen.

Flytten sker för att ge bättre tillsyn av äldreomsorgen. Men att ombuden försvinner så långt bort och med detta får större geografiskt arbetsområde kan inblicken i omsorgen och kontakten med klienterna bli sämre, säger Benny Torstensson som är enhetschef för den sociala enheten på länsstyrelsen i Halland.