Varberg

Kritik mot ny översiktsplan

Det kan bli onödigt mycket buller i Varbergs kommun i framtiden. Det befarar kommunens miljö- och räddningsnämnds ordförande Conny Sevehem. Han är kritisk mot vad han betraktar som alltför generösa normer för buller.

– I förslaget nämns Boverkets normer som att det skulle vara Varbergs standard. Vi menar att vi borde ha ambitiösare inställning så att vi borde följa det som man i normala fall borde utgår ifrån och istället ha boverket som undantag, Säger Conny Sevehem, centerpartist och ordförande i miljö- och räddningsnämnden i Varberg.

I den blivande nya översiktsplanen för Varbergs kommun så är det Boverkets bullernormer som föreslås bli riktmärket när man bygger i framtiden.

Det innebär i så fall att det ställs lägre krav - alltså att man tillåter mera buller än om man i stället går efter Socialstyrelsens strängare normer - som miljöpolitikerna tycker är det enda rimliga.

Om Boverkets normer skrivs in så kan onödigt höga bullernivåer tillåtas framöver befarar Conny Sevehem.

– Det finns ju risk för att det blir så. Och det tycker vi inte någon är betjänt av.

Miljöpolitikerna saknar också två andra viktiga miljöfrågor i översiktsplanen - man bör tala om vilka principer som ska gälla för verksamhet med hästar - som ofta kommer i konflikt med bostäder.

Och man måste öppet redovisa att det har läckt ut lösningsmedel i berggrunden under stora delar av centrala Varberg.