Halland

Massvaccinering i september

Vaccinering av halläningar mot den nya influensan A H1N1, även kallad svininfluensan, ska komma igång i september. Samtidigt tidigarelägger Landstinget den årliga vaccinering mot den vanliga influensan.

– För att kunna genomföra massvaccinationen så vill vi ha hunnit med alla som ska vaccineras därför att de är en traditionell riskgrupp, det vill säga personer över 65 år och personer med hjärt- och kärlsjukdomar och lungsjukdomar. De ska vaccineras varje höst mot den traditionella influensan, säger smittskyddsläkare Mats Erntell.

I september kommer landstinget att börja ta emot mellan 20 och 40 doser vaccin i veckan.

– Vi misstänker att vi kommer att få en tidig influensavåg och därför kommer det att bli en kamp mot tiden att hinna vaccinera så många som möjligt innan den breder ut sig riktigt ordentligt, säger Mats Erntell.

Vaccinet ska ges två gånger med en månads mellan rum och vid årsskiftet ska ges till alla som vill vaccineras. Världshälsoorganisationen har satt upp riktlinjer för vilka samhällsgrupper som är prioriterade. De är bland andra så kallad samhällsviktigt personal och gravida. Men mats Erntell säger att det är lika viktigt för alla att vaccinera sig.

 – På grund av att det är väldigt många som insjuknar så kommer många att få till exempel lunginflamation och enstaka kommer ju faktiskt att gå bort i den här influensan, så totalt sett för samhället så är det viktigt och bra att vaccinera sig, säger Mats Erntell.

säger att det är i september som influensa fallen väntas öka och han hoppas att man ska hinna med så många som möjligt.

((( Med denna influensan har man även valt att tidigare lägga vaccinationen av säsongsinfluensan och den drar då igång den 7:e september.