Halmstad

Patienter förväxlades på sjukhus

En patient vid Länssjukhuset i Halmstad fick  blodtransfusion avsedd för en annan patient.

Den felaktiga transfusionen berodde på en förväxling av patientens identitet. Det fanns vid tillfället två patienter med samma namn inlagda på samma avdelning och båda ordinerades blodtransfusion. Båda patienterna hade samma blodgrupp så patienten kom inte till skada och förväxlingen uppmärksammades också efter bara några sekunder varefter blodtransfusionen avbröts.

Händelsen har anmälts enligt Lex Maria till Socialstyrelsen.