Varberg

"Lindgården körs i botten"

Personal på äldreboendet Lindgården i Trönninge utanför Varberg anklagar kommunen för att köra boendet i botten. Anledningen skulle vara att kommunen vill underlätta för det privata bolag som ska ta över nästa år.

Personalen på Lindgården riktar också kritik mot underbemanning och säger att den inte längre kan ansvara för säkerheten.

– De har tagit bort tjänster inför pensionsavgångar och har minskat på bemanningskravet, säger Karin Andersson som är undersköterska.

PÅ frågan om det har att göra med att Lindgården ska privatiseras nästa år svarar värdbiträdet Solveig Karlsson:

– Ja lite grand.

Tidigare i år beslutades  att Lindgården ska privatiseras. Övergången från kommunal till privat regi sker i april nästa år. I oktober får personalen reda på vem som ska ta över Lindgården. Företaget måste kunna erbjuda bättre kvalité än vad som finns på boendet idag.

– Det är ingen svår uppgift, menar personalen på Lindgården.

Idag tvingas ofta personalen på äldreboendet att arbeta ensamma när man egentligen måste vara två. Vid frånvaro på grund av sjukdom eller vård av barn får man inte sätta in vikarier, utan då ska de klara av arbetsuppgifterna med en man kort.

– Som läget är nu kan vi inte ansvara för säkerheten på avdelningarna.

 Håkan Strömberg, som är avdelningschef för äldreomsorgen, förnekar bestämt tanken att  Lindgården  skulle köras i botten för att den privata vården lättare ska kunna höja kvaliten.

– Tvärtom vill vi ju skapa den kvalité som gör att vi kan behålla så många äldreboende som möjligt i den kommunala världen än att de ska säljas ut.