Halland

Solceller lockar hallänningar

Hallänningarna är mycket intresserade av att satsa på solceller som energitillskott.

I lite mer än två veckor har man kunna söka ett statligt stöd för installation av solceller och hallänningarna står för drygt en tiondel av alla de ansökningar som kommit till Energimyndigheten. En av de som ansökt om solcellsstöd är jordbrukaren Kalle Demeter i Flintarp utanför Laholm.

– Det gör vi för att minska våra kostnader för el. Vi vill också gärna försöka hålla en grön profil på gården. Bidraget har funnits tidigare men då bara till offentliga byggnader. Nu kan också privatpersoner söka, säger han.

Inte speciellt överraskande så är det i södra Sverige som solceller är mest populärt. Toppar gör Jönköpings län följt av Skåne och Stockholm och sedan kommer Hallands län på en fjärde plats på ansökningslistan av det statliga solcellsbidraget. Av de hittills sammanlagt 125 ansökningarna från hela Sverige, så är 13, alltså drygt en tiondel från Halland. Åtta av ansökningarna kommer från pivatpersoner.

Kalle Demeter hoppas kunna sälja sin överskotts-el som blir under sommarhalvåret.

– På sikt så kan det vara en investering som gör det möjligt att sälja el vidare på nätet. Vi tror att priset på el kommer att stiga i framtiden, säger han.

De län i Halland som sökt mest solcellsstöd, till och med 20090710:

1. Jönköpings län: 27 ansökningar för 48 miljoner kronor.

2. Skåne län: 20 ansökningar för 13 miljoner kronor.

3. Stockholms län: 23 ansökningar för 10 miljoner kronor.

4. Hallands län: 13 ansökningar för 8 miljoner kronor.

5. Västra Götalands län: 9 ansökningar för 6 miljoner kronor.

(källa: Energimyndigheten)