Halmstad

Protest mot kortad värnplikt

Luftvärnsregementet Lv6 i Halmstad motsätter sig att värnpliktsutbildnigen ska kortas med en månad.

Liksom tidigare P7 utanför Lund, begär halmstadregementet att kommande värnpliktsutbildning behåller sin längd, och börjar i mitten av november.

Att ytterligare korta utbildningen skulle påverka värnpliktstiden negativt menar Lv6.