KUNGSBACKA

Tvist om förgiftad tomt

Länsstyrelsen överklagar miljödomstolens dom som handlar om vem som ska betala för saneringen av en förgiftad industritomt på Tölö i Kungsbacka.

Miljögifter i marken uppstod då kommunen köpte tomten 1983 och rev en fabrik som funnits där. Länsstyrelsen vill att den tidigare ägaren till fabriken ska stå för kostnaden av saneringen, som uppskattats till 2,8 miljoner, något som ägaren har motsatt sig.

Miljödomstolen slog sedan fast att ägaren skulle stå för 60 procent av kostnaderna. Men nu överklagar alltså länsstyrelsen domen och vill att den gamle ägaren ska betala hela kostnaden. Ärendet går därför vidare till Miljööverdomstolen.