Halland

Kampanj mot jordbruksolyckor

Idag står jord- och skogsbruket för två procent av arbetskraften men för 20 procent av arbetsplatsolyckorna.

Därför drar till hösten kampanjen "Säkert bondförnuft igång". Kampanjen går ut på att skapa medvetande hos lantbrukarna om att jordbruket är en farlig bransch. Bland annat går man runt på gårdarna och tittar på vilka faror som finns.

– Man måste tänka efter före. Man måste bli mindre hemmablind, säger Lennart Nilsson, LRF-ordförande i Halland.

De största farorna i jordbruket handlar ofta om stress, som gör att bönderna tar onödiga risker.

– Man hinner inte tycker man och så tar man genvägen under frontlastaren eller hoppar ner från traktorn. Grejer som om man bara tänkte efter enkelt skulle kunna undvika.

Under 2000-talet har olycksstatistiken försämrats i jämförelse med 1990-talet. Det beror på de tuffare ekonomiska förutsättningarna för jordbrukarna. Det gör att tempot blir högre.

Målet med kampanjen är att halvera antalet olyckor inom jord- och skogsbruket till 2013.