Stort avgångsvederlag för fiskare

En fiskare från Falkenbergs kommun har blivit beviljad ett avgångsvederlag på strax under 620 000 kronor.

Avgångsvederlaget betalas ut under förutsättning att fiskaren lämnar in sin yrkesfiskelicens.

Fiskarens fartyg har tidigare beviljats skrotningspremie och som en följd av det kan fiskare som är över 55 år också ansöka om avgångsvederlag.

Senast den 1 september ska fiskaren ha bestämt sig om han vill ha de drygt 600 000 kronorna.