Lättare att tömma båtlatrinen

Båtfolk i Halland har i många år bara haft ett ställe i Halland att tömma båtens latrin på. Men nu finns det ytterligare ett.

Efter att båtfolk i många år bara haft ett ställe i Halland att tömma båtens latrin på, så finns det nu två.

I våras öppnade latrintömningsanläggning vid båtmacken i i Halmstad hamn. Tidigare fanns en sån anläggning bara i Varbergs innerhamn.

Christer Lundgren från Gullbrandstorp sitter i en stor motorbåt i Halmstad hamn, och han har ännu inte använt den nya latrintömningsanläggningen.

– Normalt sett så går vi ofta i hamn. Någon gång kan det hända att det dumpas i havet, men det är ytterst sällan, säger Christer Lundgren.

Sa Rolf Isaksson, medlem i Najadens båtklubb i Halmstad gästhamn. Regeringen har sen flera år disktuerat ett förbud för fritidsbåtar att tömma latrin i havet, men har hittills inte ansett det möjligt att införa på grund av det finns för få tömningsställen.

I Sverige finns drygt en miljon fritidsbåtar och av dom har 85 000 någon form av toalett. Samtidigt finns det sugtömningsstationer bara på cirka 100 gästhamnar i Sverige.

Regeringen har som lagförslag att inom kort totalförbjuda utsläpp av latrin i havet. Det kräver att landets gästhamnar skaffar fler sugtömningsanläggningar och toaletter. Men av Hallands elva större gästhamnar är det bara två som har möjlighet för båtägarna att tömma sin båts latrintank.

Rolf Isaksson, som är aktiv medlem i Najadens båtklubb sedan 22 år tillbaka, tycker att latrintömningsmaskin är lättanvänd, men han har hittills inte märkt av någon större efterfrågan på maskinen från båtgästerna.