Halmstad

Utsatta barn kontaktas direkt

Regeringens utredare serverar idag en rad förslag för att öka samhällets skydd för utsatta barn och unga. Ett av de mer kontroversiella handlar om möjligheten att prata med barn utan föräldrarnas medgivande.

Om socialtjänsten får rätt att prata med barn i problemfamiljer utan att föräldrarna vet om det, så måste man använda den rätten med försiktighet. Det säger socialchefen i Halmstad Hans Jörgen Walhed apropå det förslag som idag har presenterats för regeringen.

– Vi vill ju hela tiden arbeta tillsammans med familjerna och inte upplevas som en motståndare. Och samtidigt får man vara försiktig så att man inte sätter barn i en lojalitetskonflikt, säger Hans Jörgen Walhed.

Problemet idag är att föräldrarna kan påverka barnen inför möten med socialtjänsten och göra att barnen inte vågar berätta sanningen. Å andra sidan kan man sätta barnen i en svår situation även genom att be dem gå bakom ryggen på sina föräldrar. Därför ska den här möjligheten bara användas i yttersta nödfall, enligt Hans Jörgen Walhed.

– Det är viktigt att man håller fast vid grundtanken att det är öppenhet som gäller. Så att man inte hamnar i en situation där personer ska vara oroliga för vilka kontakter som Socialtjänsten har med deras barn.