Kungsbacka

Ny stämning för klorgasolyckan

Nu stämmer också Västtrafik godstransportföretaget Green Cargo för urspårningen av tåget som var lastat med klorgas utanför Kungsbacka för fyra år sedan. Tidigare har klorgastillverkaren begärt skadestånd.

Västtrafik begär lite drygt 1 miljon kronor i skadestånd för de förluster man gjorde när västkustbanan var avstängd i tre veckors tid. Beloppet motsvarar förlorade biljettintäkter och kostnader för utbetalda resegarantier.

Orsaken till att klorgaståget i februari 2005 spårade ur var att den lokförare som kört tåget till Göteberg inte hade ställt in bromsarna på rätt sätt.

För en månad sen stämde också klorgastillverkaren Akzo Nobel Green Cargo och begärde ersättning för företagets kostnader i samband med olyckan.