Laholm och Hylte

Samarbete mot arbetslösheten

Ungdomsarbetslösheten i Halland är störst i Laholm och Hylte. Nu går kommunerna ihop i kampen mot ungdomsarbetslösheten. I höst arbetar de gemensamt för att kunna söka pengar ur den Europeiska socialfonden.

Just att kommunerna har den största ungdomsarbetslösheten tillsammans med många andra likheter mellan kommunerna har gjort att de nu samarbetar, säger Christer Grähs, arbetsmarknadschef i Hylte.

– Jag tror att överhuvudtaget så kan man inte sitta i en kommun och tro att man har hela bilden och sanningen. Man behöver ha impulser från andra. Hylte och Laholm är ju Hallands två minsta kommuner, sen har vi också en del strukturer som rent geografiskt påminner om varandra.

Det var flera år sen sist som Hylte kommun fick den här typen av bidrag. Christer Grähs menar att det beror på att det inte har behövts på länge. Men nu har ungdomsarbetslösheten ökat drastiskt så Hylte och Laholms kommuner ser nu över vilka behov man har för att kunna skicka in en ansökan i januari, då nästa omgång pengar från europeiska socialfonden ska delas ut.

– Jag tror att vi kan titta på vad Laholm gör som är bra och att Laholm tittar på vad Hylte gör som är bra och sen dra nytta och lära av varandra. Det är en jätteviktig process, säger Christer Grähs.

Tror ni att ni har större chans att få pengar nu när ni går ihop?

– Möjligheten för en enstaka kommun i våra storlekar att få ett projekt beviljad från socialfonden. Den möjligheten är mycket större när man går ihop flera kommuner, fortsätter han.

Vad pengarna ska gå till är inte klart än, men det kan komma att handla om pengar till ny personal som hjälper ungdomar eller pengar till lokaler. Men, sökandet av pengar är en lång process och Christer Grähs hoppas att man kommer igång med andra åtgärder i hylte innan det eventuellt skjuts till pengar. En sak är att underlätta för ungdomar som måste handskas med så många olika myndigheter som det handlar om när man är arbetslös. En gemensak lokal för socialtjänst och arbetsförmedlingen kan underlätta för dem.

– När man refererar till sin arbetsförmedlare eller till sin socialtjänst så kan man prata med den och se om den personen är i byggnaden för att se om man kan träffas alla tre, säger Christer Grähs.