Ridsportförbundet släpper inte karensregler

Ridsportförbundet tänker fortsätta att ta hårda tag mot brutna karensregler, trots Riksidrottsnämnden friande dom för varbergsryttaren Sofia Kroon. Enligt ridsportförbundet betyder Riksidrottsnämndens hävning av ridsportförbundets avstängningsdom mot Sofia Kroon att de måste lägga all sin kraft på att påverka de internationella förbunden så att nationella regler kan tillämpas.

– Det betyder att en del av de regler vi anser vara väldigt viktiga för vårat antidopningsarbete inte går att tillämpa på det som det varit tänkt, och det är också regler som delvis bygger på svensk djurskyddslagstiftning, säger Ridsportförbundets ordförande Bo Helander.

Ridsportförbundet stängde av Sofia Kroon i 15 månader för ett fall av dopning och ett fall av otillåten medicinering. Men enligt internationella regler kan man inte stänga av någon genom att bara hänvisa till karenstider efter behandling. Det är de internationella reglerna Riksidrottsnämnden tittade på när de hävde domen mot Sofia Kroon. För att fälla någon för dopning ska man ha gjort en mer regelrätt dopningskontroll.

Är det inte dags att gå över till fler urinprov istället?

– Vi har haft en historia av att successivt öka provtagningar internationellt och nationellt, problemet är att det är resurskrävande, säger Bo Helander.

Att Riksidrottsnämnden hävde Ridsportförbundets avstängningsdom mot varbergsryttaren Sofia Kroon visar bara att Ridsportförbundet måste lägga all sin kraft på att påverka de internationella förbunden så att nationella regler kan tillämpas. Det säger Ridsportförbundets ordförande Bo Helander. Enda godtagbara sättet är att göra dopningskontroller, säger Riksidrottförbundet. Enligt Bo Helander blir såna kontroller vanligare också inom ridsporten, men de är mycket resurskrävande. Därför vill han att karensregler också ska bli internationellt accepterade.