Varberg

Skeppsvrak var från 1500-talet

Skeppsvraket som hittades i en vik på Getterön utanför Varberg i maj har visat sig vara från början på 1500-talet.

Ett antal prov togs från spant och bordläggning och genom en dendrokronologisk analys har man kommit fram till att skeppet måste vara byggt mellan 1506 och 1511. Stora delar av vraket förstördes vid muddringen.

Skeppsvrak från sen medeltid är ovanliga i Halland. Det finns bara fynd från två skepp som är äldre än det som hittades på Getterön.