Laholm

Ny kustväg behövs i södra Halland

Det behövs en ny väg mellan mellan Skummeslövstrand och Båstad. Den är nödvändig när järnvägstunneln genom Hallandsås är färdig enligt Båstads kommunledning.

Den inre kustvägen, som den nya vägen mellan Skummeslövstrand och Båstad kallas, har avgörande betydelse både för bostadsplanering och flytten av Båstad järnvägsstation, framhåller Båstad kommun för Vägverket.

En ny järnvägsstation i Hemmeslöv var så gott som klar för tio år sedan men har nu förfallit och det är ingen vet vem som ska betala upprustningen. Stationen måste vara klar när tågen börjar gå genom Hallands Ås 2015, enligt Banverkets tidsplan. Kring den nya stationen tänker Båstad kommun bygga ett nytt bostadsområde. Men då behövs vägen. Utan en ny väg kommer det heller inte heller gå att ta sig till den nya stationen.

Vägverket säger att den inre kustvägen mellan Skummeslövstrand och Båstad finns med i planerna men finansieringen är inte löst.