Utvecklingspengar att hämta

Det finns pengar att hämta för olika projekt som vill utveckla landsbygden i Halland. Under fem år kan bönder, organisationer och andra som arbetar med landsbygdsfrågor söka om bidrag. Ungefär halva tiden har nu gått, men inte mer än en tiondedel av projektpengarna har delats ut.
Få ansökningar har kommit in till länsstyrelsen och det tar lång tid för dom som ansökt att få besked om det blir några pengar eller ej. Enligt länstyrelsen beror de långa handläggningstiderna på brist personal, men som nu rättats till. - Dessutom har projektet inte marknadsförts tillräckligt, säger Andreas Glännesjö på länsstyrelsen till P4 radio Halland. För Hallands del handlar det 24 miljoner kronor, som delas ut under åren 2000 till 2006. Det är pengar från EU och dom åtgärder som kan få stödpengar är diversifiering av lantbruksverksamheten, marknadsföring av jordbruksprodukter, turism, infrastrukturförbättringar och byutveckling.