Varberg satsar på arbetsmiljö och hälsa

Varbergs kommun drar nu igång en storsatsning för att förbättra arbetsmiljön och minska sjukfrånvaron. Tillsammans med partsägda försäkringsbolaget AFA och Karolinska Institutet ska varje förvaltning genomlysas.
Samtliga 4 500 kommunanställda ska också själva få skatta sin hälsa, livsstil och hur man upplever den psykosociala miljön på sina respektive arbetsplatser. Projektet som till stor del bygger på dom erfarenheter som gjorts i ett forskningsprojekt där bland annat Värö bruk ingått ska pågå i ett och ett halvt år.