Ny lantbrukstidning i södra Sverige

Ytterligare en tidning för lantbruksnyheter är på väg ut på marknaden. Till skillnad från de hittillsvarande tidningarna ATL och Land Lantbruk blir den helt oberoende av LRF och lantbrukskooperationen.
Den nya tidningen i tabloidformat ska heta Lantbrukets Affärer Nyheter och ska ha fokus på södra Sverige. Till att börja med kommer den att delas ut gratis till lantbrukare i Skåne, Halland och Blekinge.