Bodil Jönsson årets kulturpristagare

Region Hallands kulturpris tilldelas i år professorn i rehabiliteringsteknik vid universitetet i Lund, Bodil Jönsson. Född och uppväxt i Halmstad.
Bodil Jönsson som är filosofie doktor i fysik och känd som en av de lärde i TV-programmet "Fråga Lund" säger till P4 Radio Halland att hennes gamla hemlän visar på stor klokhet genom att utse en naturvetare till kulturpristagare. I prismotiveringen påtalas Bodil Jönssons gärning som folkbildare och som en länk mellan den akademiska forskningsvärlden och en bildningstörstande allmänhet. Dessutom lovordas hennes viktiga arbete med att öka kunskaperna när det gäller lärandet hos personer med kognitiva handikapp. Bodil Jönsson fick på torsdagens motta 25 000 kronor tillsammans med äran att bli årets kulturpristagare. Vid torsdagens regionfullmäktigesammanträde belönades också två halländska utvecklingsprojekt. Anneli Andersson, utvecklingsingenjör från Torup, fick motta ett utvecklingsstipendium på70 000 kronor för att arbeta vidare med ett gödseltorksprojket. Ett projekt som går ut på att utnyttja mikrovågstekniken för att torka hönsgödsel. Dessutom belönades två tjejer med 50 000 kronor för deras arbete med att tillsammans med handikapporganisationer ta fram en inhalator som man kan sköta med en hand.