Arkeologisk undersökning på Hallandsås

I väntan på miljööverdomstolens beslut om tunnelbygget genom Hallandsås om ett par veckor fortsätter nu Banverket med vissa undersökningar.
Just nu pågår en arkeologisk utredning av den mark i Lya där det kan bli aktuellt med en borrarbetsplats om den så kallade Möllebackszonen ska förbehandlas från markytan. Bo Bondesson-Hvid är den arkelog som utför undersökningen och han säger att det finns en del intressant fynd i området. Utredningen ska lämnas till länsstyrelsen i Skåne som sen avgör hur omfattande arkeologiska undersökningar som behövs.