Reserverade tider införs hos Bilprovningen

I ett försök att minska köbildnignar på Bilprovningen införs nu i förväg reserverade tider till personbilsägare.
Bilägarna får per brev en bokad tid som baseras på var och när man besiktat sin bil tidigare. Om den föreslagna tiden inte passar går det att boka om via Bilprovningens hemsida eller telefon. Systemet införs successivt över hela landet, med start på Gotland nu i oktober. I Halland böjrar det nya systemet introduceras nästa vår.