Svensk Kassaservice åter i drift

Svensk Kasaservices verksamhet fungerar åter på kontoren i Genevad, Harplinge, Simlångsdalen och Vinberg. Dessa kontor har varit ur drift sen det att det stora strömavbrottet i förra veckan slog ut datorerna.