Fack kräver åtgärder mot hot i kommunala lokaler

Fackförbundet SKTF kräver att Falkenbergs kommun omedelbart tar itu med att personal i kommunens lokaler vid flera tillfällen utsatts för hot och våld.
SKTF skriver till kommunen att arbetsmiljöförhållandena i kommunens lokaler är mycket otillfredsställande och vill nu få ett slut på problemen.