Arenahall skjuts på framtiden

I det budgetförslag som tagits fram för Halmstad kommun av socialdemokraterna och SPI (Sveriges Pensionärers intresseparti) föreslås en rad nedskärningar av investeringarna.
Bland annat blir det ingen ny arenahall nästa år och så vill man kraftigt minska anslaget till en ny sydlig infart till 100 miljoner i stället för 235 miljoner. Däremot vill s och spi satsa 43 miljoner till den nya konsthallen, 65 miljoner på att modernisera reningsverket liksom en rad utpekade ombyggnader av skolbyggnader. Något ekonomiskt tillskott till skolans drift blir det dock inte, jämfört med de ramar som antogs i våras.