Fler gör Högskoleprovet

Intresset för att göra Högskoleprovet ökar. Till höstens högskoleprov den 25 oktober har 899 studenter anmälts sig till Högskolan i Halmstad. Det är en ökning med 10 procent jämfört med förra året.