Öfastigheter sålda

Efter ett stort köpintresse är nu dom tre fastigheterna på Vendelsö utanför Värö sålda. Enligt fastighetsmäklaren Bengt Söderbaum i Varberg var intresset långt större än han kunde ana.
Mer än etthundra spekulanter bjöd på dom två fritidshusen och en jordbruksfastighet, som såldes till priser som vida översteg utropspriserna.