Frisk lärarkår

Lärarna i Hylte kommun är bland de friskaste i Sverige. Det visar Lärarförbundets statistik över andelen långtidssjuka i landets alla kommuner.
Bara 1,3 procent av Lärarförbundets medlemmar i Hylte var förra året hel- eller deltidssjukskrivna i minst 30 dagar. Det innebär att lärarna i Hylte är friskast i Halland och näst friskast i hela Sverige. Riksgenomsnittet ligger på 8,7 procent långtidssjuka och faktum är att lärarna i samtliga halländska kommuner är friskare än så. Närmast efter Hylte i den halländska friskhetsligan ligger Laholm, medan Halmstad skuggar på tredje plats.