Pengar sätter stopp för lyckat kalkningsprojekt

Ett framgångsrikt försök att stoppa försurningen i skogar och sjöar i Halland läggs ner tills vidare av Skogsstyrelsen. Anledningen är att det inte finns pengar i regeringens budget till en permanent satsning.
Försöket går ut på att kalk och aska sprids över våtmarker, små vattendrag i stället för att man regelbundet kalkar direkt i sjöarna. Verksamheten som pågått i trakterna kring Nissan i Hylte kommun och sjön Lygnern i norra Halland har gett mycket positiva resultat, enligt Skogsstyrelsen. Livet har återvänt till bäckar som de ordinarie kalkningsprogrammen inte kommer åt.