Lyckad satsning på privat vård

Sedan vårdcentralen i Knäred gick över i privat regi vid årsskiftet har antalet sjukskrivningsdagar minskat. En extra läkartjänst har betytt att patienter med smärta har fått bättre behandling och kunnat minska sina besök kraftigt.
Det minskade antalet sjukdagar sparar dessutom miljoner åt Försäkringskassan och arbetsgivare. Gränsbygdskliniken, som vårdcentralen numera heter, har i övrigt samma resurser som tidigare.