Arton hål blev sex - ändå är det problem med tre

Planerna på en så kallad pay and play-bana i Malevik i Kungsbacka stöter på ytterligare problem.
Efter synpunkter på att området är för litet för en 18-hålsbana lämnade kommunen in ett nytt förslag till länstyrelsen; ett förslag som bygger på att banan bara ska ha sex hål. Trots detta har länsstyrelsen synpunkter på trafiksäkerheten vid åtminstone tre av hålen. Lännstyrelsen anser att om kommunen tänker fullfölja planerna på en golfbana i Malevik måste man upfylla de krav som Vägverket satt upp när det gäller golfbanor och trafiksäkerhet.