Kristdemokrater vill stoppa 3G-utbyggnad

Nya uppgifter om att tredje generationens mobilsändare kan ge huvudvärk och yrsel får nu kristdemokraterna att kräva att utbyggnaden av nätet stoppas tillfälligt i Kungsbacka.
Kristdemokraten Larry Söder säger till P4 Radio Halland att han tycker att den nya holländska studien väger tyngre än tidigare undersökningar. Därför vill nu kristdemokraterna att utbyggnaden stoppas tillfälligt. Hittills har Statens strålskyddsinstitut inte velat skärpa dagens gränsvärden för strålning från mobilmaster då det inte har funnits några studier som entydigt visat att strålningen skulle vara skadlig. Efter att den holländska studien presenterats går kristdemokraterna ut med liknande krav inte bara i Kungsbacka utan även i Stockholm och på några andra orter.