Stor besvikelse efter framflyttad skolombyggnad

Besvikelsen är stor bland lärare, elever och föräldrar efter det att kommunledningen i Varberg häromdagen beslöt att ytterligare skjuta på ombyggnaden av Lindberga skola.
Orsaken till att man senarelägger ombyggnaden är att den ursprungliga ekonomiska kalkylen har förändrats och att antalet elever ökat, vilket gör att kommunen än en gång vill utreda förutsättningarna innan beslut kan fattas. Föräldrarna anser dock att kommunen redan tidigare borde ha varit medvetna om detta och vill nu träffa politikerna i Varberg för att diskutera skolans framtid.