Mycket knark i Falkenberg

Knarket flödar i Falkenberg, flera typer av droger har blivit vanligare de senaste åren. Det visar socialförvaltningens utvärdering av kommunens drog- och alkoholpolitiska program.
Falkenbergaren Thomas Anshelm, 21 år, berättar att det är vanligt att ungdomar i kommunen testar knark, att det är allmänt accepterat och lätt att få tag på. Det drog- och alkoholpolitiska handlingsprogrammet i Falkenberg drogs igång för tre år sedan. Utvärderingen konstaterar att programmets mål inte har uppnåtts, eftersom bruket av bland annat rökheroin, ecstasy och GHB har ökat. Kommunens hälsoplanerare Pia Kruners tycker dock inte att handlingsprogrammet har misslyckats. Det stämmer nog att knarkflödet har ökat, men programmet behöver mer tid på sig för att ge resultat, anser hon. Nu ska kommunens nämnder, polisen, Brottsförebyggande rådet, länsstyrelsen och flera andra remissinstanser tycka till om handlingsprogrammet, innan kommunstyrelsen tar ställning till hur det ska se ut i framtiden.