Grus på spåren räddar tidtabellen

Ett nytt medel för att förebygga halka på järnvägsspåren som Banverket testat under några år har nu visat sig ge goda resultat. Användningen av ett geleaktigt grus som läggs ut på spåren bland annat över Hallandsås för att minska halkrisken har bidragit till att minska förseningarna med 30 procent i södra Sverige.
Den grusblandade gelén Sandite läggs ut på rälsen på speciellt halkkänsliga bansträckor. Sluttningarna uppför Hallandssås är en sträcka där medlet visat sig ha stor framgång. Sandite är en engelsk uppfinning och har under tre år genomgått omfattande tester hos Banverket